top of page

Bio-interiorisme

Projectar i crear espais posant consciència en els principis de lasostenibilitat,ecologiaieficiència energèticaaconseguint unentorn saludable,saiharmònicper als usuaris.

El biointeriorisme aporta molts aspectes relacionats amb l'eficiència energètica, millora la qualitat ambiental interior, l'ús d'energies alternatives i la selecció de materials bio que fan que el nostre habitatge sigui el més sostenible possible.

Principis del biointeriorisme:

  • Medi ambientals: Mínim impacte possible en el medi ambient. Reduir al màxim la petjada ecològica al projecte.

  • Energètic:Estudi i projecció de tècniques destalvi i eficiència energètica.

  • Econòmic:Un preu assequible i competitiu.

  • Salut ambiental interior:Solucionar la ventilació natural i transpiració de l'habitatge, utilitzar materials lliures de tòxics, evitar al màxim els camps electromagnètics i ús de materials bio.

bottom of page